Make your own free website on Tripod.com

Ytringsfriheten, TV 2, A-Pressen, LO, AP, Fritt Ord og Jens Chr. Hauges bolsjevikisk nettverk

Hilmar Reksten - Einar og Amelia Riis

Home | ECHR | Konsesjonen | Eierskapstilsynet | Herman Berge v. Amelia Riis | Herman Berge v. Rønnov | FinanceCredit | Ytringsfriheten | - Jeg ble lurt av TV 2 | TV2 - Norge i dag

Kristian Ilner: Reksten 2006 (Ditlev-Simonsen)

bestilt og betalt av Beredskapsrådet for skipsfarten

reksten_riis_jd.jpg

reksten_akerrgi.jpg

reksten.jpg

Kristian Ilner

«Reksten»

Vigmostad & Bjørke,

314 sider

2006

___________

Omtale

Boken forteller om skipsreder Hilmar Reksten (1897-1980). Etter å ha vokst opp i Bergen under enkle kår, begynner han tjue år gammel som læregutt i et lite rederi. Det blir den spede begynnelsen på en rederiorganisasjon, som i 1973 disponerer en av verdens største og mest moderne tankflåter. Reksten utmerker seg også gjennom sin innsats for Notraship og Store Norske under andre verdenskrig, senere gjennom donasjoner til allmennyttige og kulturelle formål. Som følge av tankkrisen på 1970-tallet, blir Rekstenrederiene satt under administrasjon og senere slått konkurs. Reksten selv granskes og straffeforfølges for å ha ført verdier ut av landet. Forfatteren ser på bakgrunnen for Reksten-saken, og angriper etablerte oppfatninger om den omstridte rederen. I tillegg kritiserer han myndighetenes håndtering av Reksten-saken. Har litteraturliste. © DnBB AS
 
Fra bokomslaget
Historien om skipsreder Hilmar Reksten (1897-1980) er dramatisk og fascinerende. Han vokste opp i Bergen under enkle kår. Fra den spede begynnelsen som tjue år gammel læregutt i et lite rederi, bygget han møysommelig opp en rederiorganisasjon som på høyden i 1973 disponerte en av verdens største og mest moderne tankflåter. Han utmerket seg også gjennom sin innsats for Nortraship og Store Norske under andre verdenskrig, og senere gjennom donasjoner til allmennyttige og kulturelle formål. Både som forretningsmann og menneske var han sammensatt og kontroversiell. Han kjempet hele livet, og ble satt på store prøver. Som følge av tankkrisen på 1970-tallet, ble Reksten-rederiene satt under administrasjon og senere slått konkurs. Reksten selv ble gransket og straffeforfulgt for å ha ført verdier ut av landet. Hvorfor ble han egentlig straffeforfulgt, og hva var bakgrunnen for Reksten-saken? I denne komplette biografien angriper Kristian Ilner etablerte oppfatninger om den omstridte Bergens-rederen. Forfatteren våger også å kritisere myndighetenes håndtering av Reksten-saken. Levert av © DnBB AS

_______________________________________________________________________

Dato:  11. juni 2005
 
 
 
 
Byrådsak       1380/05           
 
 
 
Byrådet
 
 
 
Tilskudd til ”Bydekkende kulturvern” og til ”Ymse kultur” i 2005
 
  WRHA SARK-360-200501957-4

Hva saken gjelder:

I budsjettet for 2005 er det avsatt totalt kr. 225 000 til tre åpne konti med samlebetegnelsen ”bydekkende kulturvern” og kr. 175 000 til kontoen ”ymse kultur”. Samme beløp var avsatt i 2004, mens det i  2003 var avsatt henholdsvis kr. 325 000 og kr 295 000 til formålene.  

Saken gjelder søknader om støtte til utstillinger, frivillig kulturvern, historiske og faktabøker, litteratur, jubileer, festivaler og til prosjekter som faller utenfor de øvrige tilskuddsordninger.  

Søknadene er behandlet i samsvar med vedtatte behandlingskriterier og praksis i tidligere år. Det innstilt på tilskudd til 16 søkere og avslag til 11 søkere. Totalt kr. 265 000 foreslås bevilget. Oversikt over alle søknader med vurdering følger som trykt vedlegg. 

Byrådens vurdering

Søknadene til ”ymse kultur” og ”bydekkende kulturvern” viser økning, særlig for kulturvern, bøker og litteratur. Bergen kommunes vedtatte budsjett innebærer imidlertid at det også i år begrensete midler til formålet. Det har derfor vært nødvendig med strenge prioriteringer og flere avslag enn tidligere, selv om langt de fleste søknader er godt kvalifiserte og begrunnet, og med betydelig relevans for Bergens befolkning. 

Vedtakskompetanse:

Det vises til gjeldende budsjettfullmakter, pkt. III B.1. 

 

Bevilgning over tjeneste 37 580 og ansvar 095214 ”Bydekkende kulturvern”:

Prosjekt Søker Søkt beløp F. Bevilgning
Forarbeid: Hilmar Reksten bok Kristian Ilner 15 000 0
 

Det er kommet inn 6 søknader. Søknadene er:

  • Forarbeid Hilmar Reksten bok - Kristian Ilner: Oslobosatt jurist bosatt søker kr. 15 000 til reiser og skrivearbeid til bok på 250 til 300 sider.

Innstilling: Det gis avslag til bok om Hilmar Reksten, forarbeid faller utenfor tilskuddspostens formål,

http://www.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak%5C2005%5CBR2%5C2005078218-1.doc

OSLO KOMMUNE

Ordførerens kontor

Ordføreren har egne medarbeidere knyttet til representasjon og utøvelse av ordførervervet. I tillegg har ordføreren en politisk sekretær som knyttet til den politiske siden av sin virksomhet.

Kontorets oppgaver:

  • Saksbehandling, forberedelse, gjennomføring og oppfølging av ordførerens representasjonsoppgaver.
  • Saksbehandling på bruk av Rådhusets festlokaler.
  • Flagging mv. og utsmykking av byen i forbindelse med statsbesøk og andre større begivenheter.
  • Banneroppheng langs Karl Johans gate.
  • Ordførers delegasjonsbesøk og besøk av delegasjoner til ordføreren.
  • Forvaltning, drift og vedlikehold av Heftyetunet.
  • Oslo kommunes juletrær til utlandet.
  • Utdeling av St. Hallvard medaljen, idrettspriser, 40- og 50- års jubilanter.

Kontorets medarbeidere:

Direktør Tove Indgjerd
Leder av kontoret, direkte underlagt ordføreren. Ordførerens representasjon, kontakt til statlige organer, delegasjonsbesøk, bruk av festlokaler i Oslo rådhus, kommunens sentrale representasjon, delegasjonsbesøk til ordføreren, bruk av Heftyehuset, St. Hallvard medaljen, ansvarlig redaktør av ordførerens nettsted.
Telefon: 23 46 18 63 Mobil: 92 62 27 42
E-post:
tove.indgjerd@bys.oslo.kommune.no

Førstekonsulent - Kristian Ilner
Saksforberedelse til forretningsutvalget, forberedelse av taler til representasjonsoppdrag, ordførerens nettsted.
Telefon: 23 46 18 69
E-post: kristian.ilner@bys.oslo.kommune.no

http://www.ordforeren.oslo.kommune.no/ordforerens_kontor/

Bystyrets skirenn 2007
 

Plass

Lag

Tid

1.

Rune Gerhardsen, Klaus Austheim, Vera Holst Eckbo og Jon Evang

22.16

2.

Monica Kastet, Torgeir Ødegaard, Paal Pedersen og Inge Halstad

22.25

3.

Hanne Dverseth, Steinar Helgesen, Jens Lange og Magnus Ofstad

23.27

4.

Per Ditlev-Simonsen, Kristian Ilner, Tove Indgjerd og Jan Frode Jacobsen

24.36

http://www.ordforeren.oslo.kommune.no/article83979-7443.html?articleID=83979&categoryID=7443&tip=1

 

________________________________________________

Offentlig journal Periode:09012006 - 09012006

05/02781-12

Dok.dato: 06012006 Grad: U 0 Par.:

Jour.dato: 09012006

I Fra: Kristian Ilner

Sak: Utl.saknr 0129196 Jurist (spesialkonsulent) i Strategi- og utv.avdelingen

Dok: Søknad på ledig stilling som jurist

Saksansv: ADMIN / ADM / SKL Saksbeh: ADMIN / ADM / SKL

________________________________________________________________

Reksten

 

Reksten-saken - bokens utgangspunkt 13
Oppvekst og viktige veivalg 15
Begynnelsen 15
Oppveksten på Nordnes 16
Skolegang 21
Rederiselskapet D/S "Birkelund" 26
Kontakt med Thoralf Holta 28
Inn i Marinen 32
Arbeidsledig 33
Økonomistudier i Tyskland 37
Hilmar Reksten reiser til Köln 37
Tidlige refleksjoner 39
Svermeren og romantikeren 45
Rederipraksis i Grenland 49
Tilbake hos Holta 49
Reksten blir en del av "Skien-miljøet" 53
R/A "Henneseid" 54
Reksten blir gründer 57
A/S D/S "Trajan" etableres 57
Børskrakket i 1929 60
Vendepunktet 61
Outsider i vekst 64
Bjørg Elisabeth Reksten 67
Hilmar Reksten blir far 68
Krigsårene og tilværelsen i New York og London 71
April 1940 71
Reksten forlater Norge 74
Nortraship etableres 76
"West & East Shipping Corporation" 80
Reksten reiser fra New York til London 83
Tilbake til New York 84
London og Svalbard 86
Betydningen av Nortraship 93
Gjenreisingen og utviklingen av tankskipsvirksomheten 99
En redusert flåte 99
Reksten bygger seg opp igjen 100
Økt tanktonnasje 104
Rekstens befraktningspolitikk 106
Reksten gifter seg igjen 109
AG Weser bygger for Reksten 109
Et rendyrket konsept 111
A/S Akers Mekaniske Verksted 112
Reksten kontraherer supertankere 116
Et syklisk tankmarked 122
Oppkjøpet av Zapata Naess Shipping Corporation 124
Hanøytangen - et planlagt tank- og riggeventyr 126
Rekstens forretningsimperium 131
Firma Hilmar Reksten og Reksten-gruppen 131
Rekstens posisjon i norsk næringsliv 135
De utenlandske interessene 140
En dristig mann med visjoner 144
Familiefar og ektemann 147
Reksten-barna 147
Carol Mowinckel Reksten 154
En familie på godt og vondt 155
Arbeidsgiveren Hilmar Reksten 159
Rekstens rause forhold til sjøfolkene 159
Administrasjonens struktur og medarbeidere 164
Hilmar Rekstens rolle og tilstedeværelse på Fjøsanger 167
Kunstentusiasten og donatoren 171
Donatorene i samfunnet 171
Hilmar Rekstens kunstsamling 173
Hilmar Rekstens Almennyttige Fond 173
Seilskipet "Statsraad Lehmkuhl" 176
Festspillene i Bergen 178
Et håndslag til krigsveteranene 179
Hvorfor ble Reksten donator? 180
Rekstens forhold til omverdenen 183
En av "biksen" 183
Reksten som bypatriot 188
Reksten presses ut av Store Norske 194
Betydningen av Rekstens innsats på Svalbard 199
Konflikten i Bergens Privatbank 201
Forholdet til norske og internasjonale medier 203
Tankkrise og sammenbrudd 207
Bakgrunnen for kollapsen i tankmarkedet 207
Bekymrede statsråder 209
Situasjonen på Fjøsanger 210
Kreditorforhandlinger og krisehåndtering 215
Voldgiftssaken mellom Reksten og Akers Mek 215
Hambros sikrer seg 220
Reksten-saken skaper politisk hodebry 221
Iceland Shipping redder kreditorene 222
Kreditoravtalen 1975 224
Statens rolle under tankkrisen 227
Myndighetene undersøker Reksten-verdier i utlandet 227
Staten kjøper Reksten-aksjer 229
Garantiinstituttet for skip og borefartøyer AIS etableres 229
Parallelle prosesser 231
Hilmar Reksten fjernes 233
Reksten-gruppen mottar offentlige garantier 234
En pragmatisk statsråd 235
Offentlig granskning på Fjøsanger 236
Reksten kriminaliseres og straffeforfølges 237
Sterke følelser 237
Politiet aksjonerer 238
Giganten ydmykes I 240
Politiavhør 242
Strafferettslige skritt iverksettes 243
Hovedforhandlingen 245
Frifinnelsen 246
Rekstens siste dager 249
Dødsboet slås konkurs 253
Åpning av konkurs 253
Utenlandsformuen kartlegges 257
Forlik med Hambros Bank 1981 260
Reksten-rederiene likvideres 262
Fjøsanger-arkivene beslaglegges 263
Johan Reksten slås konkurs 264
Fjøsanger-arkivene gjennomgås 265
Prosesser på Caymanøyene 266
Søksmål mot Hambros 268
Giganten ydmykes II 271
Flere rettstvister 274
Hva var bakgrunnen for reaksjonsmønsteret mot Hilmar Reksten? 277
En kontroversiell skipsreder 277
Myndighetenes "nakketak" på Hilmar Reksten 278
Hadde Utenlandsformuen en større hensikt? 285
Var det rettsstridig å bygge opp verdier i utlandet? 285
En næring i konstant spenning 288
Betydningen av reserver i "den frie verden" 289
Handelsflåten i beredskap under den kalde krigen 291
Hvem var Hilmar Reksten? 293
Livets harde realiteter 293
Et splittet følelsesmenneske 294
Opportunisten og omsorgsmennesket 296
Det intellektuelle multigeniet 297
Hva var målet? 299
Rikets fall 300
Mysteriet Hilmar Reksten 302
Til ettertanke 305
Oversikt over bruk av kilder 307
Litteratur og publikasjoner 307
Utredninger og annet upublisert skriftlig materiale 309
Andre kilder 309
Forklaring av ord og uttrykk 312

Digitalt tilrettelagt og levert av © DnBB AS


www.bokkilden.no

_____________________________________________________________

«Opplevelser»

Enter supporting content here

Free counter and web stats