Make your own free website on Tripod.com

Ytringsfriheten, TV 2, A-Pressen, LO, AP, Fritt Ord og Jens Chr. Hauges bolsjevikisk nettverk

Beredskapsrådet for skipsfart

Home | ECHR | Konsesjonen | Eierskapstilsynet | Herman Berge v. Amelia Riis | Herman Berge v. Rønnov | FinanceCredit | Ytringsfriheten | - Jeg ble lurt av TV 2 | TV2 - Norge i dag

... et offentlig sammarbeidsorgan ...

reksten_bredskap_s.jpg

reksten_beredskap2_s.jpg

St.meld. nr. 28 (1995-96)

Hvor fartøy flyte kan... De maritime næringer

I 1995 ble Beredskapsrådet for skipsfarten og Skipsfartsstyret sammenslått til et nytt Skipsfartsstyre, da det ikke lenger var hensiktsmessig å ha to separate råd. Beredskapsrådets hovedoppgave var knyttet til generelle beredskapsspørsmål, mens Skipsfartsstyrets virksomhet var mere rettet mot en krigssituasjon. Det nye Skipsfartsstyret vil dermed ivareta både fredstid- og krigstidplanlegging. Styret vil bli oppnevnt i 1996.

__________________________________________________________
 
 

The Nortraship name again came to use after 9/11 as the Norwegian Shipowners Association established a contingency committee on 1 January 2002.

It has seven members, six civilians from various parts of the Norwegian maritime industry and one from the department of defence.

Enter supporting content here

Free counter and web stats