Make your own free website on Tripod.com

Ytringsfriheten, TV 2, A-Pressen, LO, AP, Fritt Ord og Jens Chr. Hauges bolsjevikisk nettverk

Nygaard Haug utvalget, 1993-1994
Home | ECHR | Konsesjonen | Eierskapstilsynet | Herman Berge v. Amelia Riis | Herman Berge v. Rønnov | FinanceCredit | Ytringsfriheten | - Jeg ble lurt av TV 2 | TV2 - Norge i dag

Nygaard Haug utvalget, 1993-1994

Nygaard Haug utvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 16. april 1993. Utvalget undersøkte påstander om ulike former for ulovlig virksomhet rettet mot norske borgere fra Forsvarets etterretningstjenestes side. Utvalget avga sin rapport til Forsvarsdepartementet 30. juni 1994. Lillehammer-saken ble ikke direkte undersøkt eller vurdert av Nygaard Haug utvalget. Under utvalgets arbeid ble det foretatt avhør av en rekke personer. Både Lund-kommisjonen og Lillehammer-utvalget har hatt tilgang til referatene.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/NOUer/2000/NOU-2000-6/5.html?id=142775

norgeshemmlighear_95_nygaardhaug.jpg

nygaardhaug1.jpg

nygaardhaug2.jpg

nygaardhaug3.jpg

nygaardhaug4.jpg

nygaardhaug5.jpg

«Norges hemmelige hær»

«Vi som styrer Norge»

-

Enter supporting content here

Free counter and web stats