Make your own free website on Tripod.com

Ytringsfriheten, TV 2, A-Pressen, LO, AP, Fritt Ord og Jens Chr. Hauges bolsjevikisk nettverk

Gullaug Kjemiske Fabrikker
Home | ECHR | Konsesjonen | Eierskapstilsynet | Herman Berge v. Amelia Riis | Herman Berge v. Rønnov | FinanceCredit | Ytringsfriheten | - Jeg ble lurt av TV 2 | TV2 - Norge i dag

-

scan20002.jpg

scan20003.jpg

Hans O. Bjøntegård

 
Født 1.12.1932.
 
Utdanning: Sivilingeniør NTH 1957, kjemiteknikk, Master of Science, Chemical Eng., Univ. of Wisconsin, Madison, USA 1961.
 
Yrkeserfaring: Esso Engineering, USA 1961 - 1967, Norsk Hydro, soussjef Teknisk Etat 1967 - 1975, sjef for Petrokjemidivisjonen 1975 - 1980, sjef for Oljedivisjonen 1980 - 1983, konserndirektør for Olje og Petrokjemi, Dyno Industrier, Administrerende direktør og konsernsjef 1986 - 1991, Rådgiverfor norsk og utenlandsk næringsliv 1991 – 2002.

 

Styreverv: Styreleder og styremedlem i en rekke norske bedrifter og konsern fra 1991, bl.a. styreleder for Statkraft SF fra 1992 – 2000, tidl. styreleder i Raufoss AS, Moxy Trucks AS, tidl. styremedlem i Sparebanken NOR, Selmer AS, Aker AS, Sensonor AS, Ida styreleder for ICC Norge, ICC- Commercial Crime Service, London og Norship AS og styremedlem i K.A. Rasmussen AS.

 
Medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norske Selskab
 
Adresse: Kalkfjellet 8, 1387 Asker, tlf. 66 78 43 28

E-mail: Hanol@online.no

 

Bjøntegård,  Hans O.
Esso Engineering, USA 1961 – 1967,  Norsk Hydro, Soussjef Teknisk Etat 1967 – 1975, Sjef for Petrokjemidivisjonen 1975 – 1980, Sjef for Oljedivisjonen 1980 – 1983, Konserndirektør for Olje og Petrokjemi. Dyno Industrier, Administrerende direktør og konsernsjef 1986 – 1991, Rådgiver, for norsk og utenlandsk næringsliv 1991 – 2002
Styreverv: Bl.a. styreleder for Statkraft SF fra 1992 – 2000, Tidl styreleder i Raufoss AS, Moxy Trucks AS, Tidl. styremedlem i Sparebanken NOR, Selmer AS, Aker AS, Sensonor AS, Ida styreleder for ICC Norge, ICC- Commercial Crime Service, London og Norship AS og styremedlem i K.A. Rasmussen AS. Medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norske Selskab

Hyggen Gård & Havn

Rotary

«Norges hemmelige hær»*

Enter supporting content here

Free counter and web stats