Ytringsfriheten, TV 2, A-Pressen, LO, AP, Fritt Ord og Jens Chr. Hauges bolsjevikisk nettverk

Rotary
Home | ECHR | Konsesjonen | Eierskapstilsynet | Herman Berge v. Amelia Riis | Herman Berge v. Rønnov | FinanceCredit | Ytringsfriheten | - Jeg ble lurt av TV 2 | TV2 - Norge i dag

Bye, Ronald og Finn Sjue 1995, Norges hemmelige hær. Historien om Stay Behind. Oslo: Tiden Norsk Forlag

norgeshemmlighear_176_rotary.jpg

norgeshemmlighear_108_gullhaug.jpg

______________________________
 
 

Gullaug Kjemiske Fabrikker

«Norges hemmelige hær»

____________________________________________________________

Gimle Rotary Klubb
 
Styret 20072008  består av:

President Sigurd Hellstrøm
Visepresident Egil Greve
Past president Per T. Lundgren
Styremedlemmer Kjetil Bang-Hansen
Arnfinn Hofstad
Ole-Rikard Høisæther
 
Sekretær Svein Ribe-Andersen
Kasserer Lasse Uvholdt
Revisor Tore Ringvold
Ceremonimester Niels Aars Nicolaysen
Incoming president Egil Greve

Komitéledere:
Program Knut Grøholt
Henrik Syse
Arrangementer Per Samson
Klassifikasjon Kristian Løvenskiold
Klubbliv/Gjester
Finans
Lars Lonning
Per Trygve Berg
    
Tur/Utflukter Eilif Holte
Rotaract/Internasjonal Gunnar Gran
Samfunn/Yrke/Etikk Nils Morten Udgaard
Organisasjon/IT Helge Qvigstad
 
Om Gimle
Gimle Rotary Klubb ble stiftet 28. oktober 1950.
Fadderklubb er Oslo Rotary Klubb.
Klubben har ved inngangen til Rotaryåret 73 medlemmer.
 

Tidligere presidenter:  

1950/51

Rolf Riise

 

1951/52

Finn Alexander

 

1952/53

Hart K. Munthe

 

1953/54

Eivind S. Engelstad

 

1954/55

Harald Eire

 

1955/56

Erling Trier

 

1956/57

L. Falkum-Hansen

 

1957/58

Hans Ringvold

 

1958/59

Asbjørn Bryhn

 

1959/60

Johs.Arbo Høegh

 

1960/61

Trygve de Lange

 

1961/62

Christian K. Rytter

 

1962/63

Oddvar Steen

 

1963/64

Oscar M. Bade

 

1964/65

Per Schou

 

1965/66

Hans Sundt Monrad

 

1966/67

Erik F. Lorentzen

 

1967/68

Sven Nicolaysen

 

1968/69

Rolv Heggenhougen

 

1969/70

Emil Didrichsen

 

1970/71

Paal Frisvold

 

1971/72

Odd Grann

 

1972/73

Helge Sverre Nesheim

 

1973/74

Fredrik C. Schreuder

 

1974/75

Per Aarstad

 

1975/76

Rolf Riise

 

1976/77

Per Reidarson

 

1977/78

Tore Ringvold

 

1978/79

Arne Klem

 

1979/80

Martin Blindheim

 

1980/81

Niels Aars Nicolaysen

 

1981/82

Jan H. Møller

 

1982/83

Trygve Ramberg

 

1983/84

Paul Martens Røthe

 

1984/85

Egil Alnæs

 

1985/86

Eilif Holte

 

1986/87

Einar Meling

 

1987/88

Helge Qvigstad

 

1988/89

Ivar Eskeland

 

1989/90

Per Trygve Berg

 

1990/91

Lars Jakob Blanck

 

1991/92

Thomas Åbyholm

 

1992/93

Jørgen Bjelke

 

1993/94

Gunnar Gran

 

1994/95

Haagen Oust

 

1995/96

Nils Heilemann

 

1996/97

Lars Roar Langslet

 

1997/98

Bård Kolltveit

 

1998/99

Gunnar Helset

 

1999/00

Kristian Løvenskiold

 

2000/01

Jan Willy Hopland

 

2001/02

Nils Morten Udgaard

 

2002/03

Notto Thelle

 

2003/04

Ole Rikard Høisæther

 

2004/05

Hermann Kopp

 

2005/06

Eivind H. Solberg

 

Komiteer og verv Ekeberg Rotary 2007-2008

 

 Klubbtjeneste                                    Peter Gulbrandsen, forman

                                                           Terje Backe (Internasjonale tjenester)

                                                           Bryn Skaugen (Klassifikasjon og medlemskapskomiteen)

                                                           Johan Peter Lützow-Holm (Yrkeskomiteen)

Stein Aukner (Samfunnstjeneste)

Henrik Ulven (Programkomiteen)

 

Programkomiteen                             Henrik Ulven, formann

Arne Hansteen

Pål Troye

Kari Sandberg

Gunnar Jerman

John Hurlen

Willhelm Mohr

 

Finanskomiteen                                Snorre Vevstad, formann

Bertel O Steen

Bjørn Lugg

Jan Olav Steensland

Richard Fuglesang

Christian Fossum

Asle Helgheim

Ragnar Hallre

 

Klassifikasjon og

Medlemskapskomiteen                    Bryn Skaugen, formann

Andreas Nordland

Alf Richard Bjercke

Einar Kloster

Simen Simensen

Paul Rabl

Vibecke Mohr

 

Samfunnstjeneste                             Stein Aukner, formann

Kjell Karlsen

Asle Helgheim

Trygve Bjerke

Rangnvald Bratz

Lorentz Kielland

Kolbjørn Skaare

 

FEKAM                                            Carsten Arnt Jensen, formann

Petter Meidell

Øivind Larstorp

Per Fosse

Bjørn Malm

Bendik Hofseth

                                                           Alexander Bruusgaard

 

Internasjonale tjenester                   Terje Backe, formann

Vidar Vik

Henrik Wessel

Halgrim Thon

Peter Felix Tschudi

Torolf Raa

Anneus Schødt

Erling Onsaker

 

Referat og Månedsbrev                   Tom Erik Medalen, formann

Dagfinn Clausen

Fredrik Motzfelt

Tor Idland

Thorvald Prebensen

Jan Vesthjell

Leif Bjercke

 

Mottagelse                                        Anne Hilde Laland, leder

                                                           Johan Stålhammar

                                                           Jan Gunnar Hartvik

                                                           Fredrik Motzfelt

                                                           Trygve Bjerke

                                                           Erik Undall

                                                           Jan Melsom

                                                           Bjørn Rist

 

Yrkeskomiteen                                 Johan Peter Lützow-Holm, formann

                                                           Harald Ellefsen

                                                           Halvor Bjerke

                                                           Jarl Whist

                                                           Per Fossum

                                                           Joachim Holter

                                                           Pål Raaum

                                                           Jann Bjørne

 

Klubb-nettsidekomité                       Henrik Ulven

 Past-Presiden komité                       Conrad Mohr, formann

                                                           Alexander Bruusgaard

                                                           Lorenz Kielland

 Flaggkaptein                                    Bryn Skaugen

 Revisor                                             Bjørn Malm

                                                           Pål Raaum

 Kasserer                                           Peter Odd Jensen

 Utenlandsfraværende                      Ivar Ryder

                                                          

Enter supporting content here

Free counter and web stats