Make your own free website on Tripod.com

Ytringsfriheten, TV 2, A-Pressen, LO, AP, Fritt Ord og Jens Chr. Hauges bolsjevikisk nettverk

Britisk jakt på norsk gull
Home | ECHR | Konsesjonen | Eierskapstilsynet | Herman Berge v. Amelia Riis | Herman Berge v. Rønnov | FinanceCredit | Ytringsfriheten | - Jeg ble lurt av TV 2 | TV2 - Norge i dag

Aftenposten - Hambros - Jens Chr. Hauge

britiskjakt_gold.jpg

NorgesLexi
 
HFD

Hambro, Sir Charles (Jocelyn) (1897— 1963), sjef for Hambros Bank og i styret for Bank of England fra 1928. Hambro var sentral da Storbritannia forlot gullstandarden i 1931. I 1937 var han aktuell som Montagu Normans etterfølger som sentralbanksjef. Etter krigsutbruddet ble Hambro sjef for den skandinaviske seksjonen i Ministry of Economic Warfare. Han spilte en betydningsfull rolle i handelsavtaleforhandlingene med de skandinaviske land. I aprildagene 1940 ordnet Hambro sammen med sin norske slektning C.J. Hambro en viktig avtale med Hambros Bank ommidlertidig finansiering av handelsflåtens drift. I juli 1940 ble Hambro sjef for SOE i Nord-Europa, fra mai 1941 organisasjonens øverste administrative sjef Han gikk av i 1943 etter uenighet med den politiske ledelsen. Hambro var sammen med George Binney hjernen bak operasjon Rubble, utbruddet av norske skip fra svenske havner i januar 1941. Hambro fikk også amerikanerne til å overføre tre ubåtjagere til basen på Shetland da det i 1943 viste seg for risikabelt å bruke fiskeskøyter i SOEs agenttrafikk på Norge.

Se også:
 
Special Operations Executive, SOE, en britisk hemmelig organisasjon, opprettet 19.7.1940 for å lede undergravningsvirksomhet og sabotasje mot fienden. SOE ble oppløst i januar 1946. Fra starten interesserte SOE seg aktivt for det okkuperte Norge. De rekrutterte de første norske agentene og organiserte høsten 1940 en base på Shetland for skøytefarten på Norge. SOE samarbeidet med en annen britisk organisasjon, Directorate of Combined Operations, som skulle utføre "Hit-and run"-raids, og disse to sto bak det første raidet mot Lofoten i mars 1941, Claymore, hvor også nordmenn deltok.
Fra april 1941 økte SOE rekrutteringen av norske agenter med Martin Linge som leder. Men forholdet til norske myndigheter var ikke avklart, og det ble misstemninger både pga. tyskernes represalier etter raidene, og fordi nordmennene syntes at britene handlet helt på egen hånd.
Med opprettelsen av Forsvarets Overkommando (FO) i februar 1942 ble samarbeidet utvidet, og SOE Norwegian Section ble reorganisert under ledelse av oberst John Skinner Wilson, en skotte som snart vant alles tillit. Fortsatt besto visse problemer, fordi SOE foretrakk direkte kontakt med lokale motstandsorganisasjoner i stedet for at opplysninger ble kanalisert gjennom sentrale instanser, i Norge: Milorgs Sentralledelse (SL), Sverige: Legasjonens Militærkontor (Mi) og England: Forsvarets Overkommando (FO). Britene var heller ikke sikre på at regjeringen i London hadde hjemmefrontens fulle støtte. De siste problemer i forholdet mellom SOE og Milorg ble ryddet av veien under forhandlinger i Sverige i mai 1943.

Se også:

Kompani Linge, populært navn på de nordmenn som var underlagt og ble trenet av britene (SOE) og sendt til Norge for å utføre sabotasje, opprette radioforbindelse og instruere Hjemmestyrkene. Karene ble sendt inn som små grupper og kjempet aldri samlet som kompani. Navnet fikk de etter kaptein Martin Linge.

I mars 1941 ble gruppen organisert som selvstendig kompani under navnet Norwegian Independent Company 1 (NOR.I.C.1, også kalt «Norisen»), med Linge som sjef. I 1941 deltok Linge-folk i britiske commandoraids på norskekysten, til Lofoten i mars 1941 og Vågsøy-Måløy i desember. I Måløy-raidet deltok Linge og 33 av hans menn, og Linge falt der.
De harde represaliene mot sivilbefolkningen førte til at Linge-karene overfor SOE krevde at slike raids for fremtiden måtte klareres med den norske regjering — en revolusjonerende tanke for britene, som ikke hadde for vane å diskutere sine planer med noen. Med opprettelsen av Forsvarets Overkommando i februar 1942 og den britisk-norske samarbeidskomiteen ANCC bedret forholdet seg, selv om det fortsatt var problemer fordi SOE forsøkte å forhindre kontakt mellom Linge-folkene og Milorg. Iherdig innsats særlig fra Milorg-sjefen Jens Chr. Hauge ryddet de siste misforståelser av veien.
Sabotasjen mot tungtvannproduksjonen på Vemork i Rjukan er kanskje Linge-kompaniets mest kjente aksjon. Ellers var radiokontakten med London meget viktig, i 1944 hadde 55 SOE-stasjoner kontakt og i 1945 hele 64. Alle Milorg-distriktene hadde dermed radioforbindelse. Som Milorg-sjefen på Hønefoss sa det: «Vi hadde kontakt med London hver dag og med Oslo kanskje hver uke.» Linge-karenes instruksjon i våpenbruk og sabotasje betydde også mye for Hjemmestyrkenes moral.
I alt 530 mann tjenestegjorde i Kompani Linge i løpet av krigen, ved frigjøringen var styrken på 245 mann. 51 falt, 2 ble drept ved ulykker og 4 under trening, mens 7 ble tatt til fange av tyskerne.

Se også:
Linge, M.; Milorg; SOE. 
 
baser; «gutta på skauen»; Hauge, J.C.; Hjemmestyrkene; Sentralledelsen; slipp.

 

hjemmefrled.jpg

NJR
Hjemmefrontens Ledelse (HL). Betegnelsen kom først i vanlig bruk fra mars 1944. Da trådte HL frem for offentligheten med egne paroler og proklamasjoner. Hvem som var medlem av denne ledelsen, ble holdt strengt hemmelig og først avslørt etter krigen.
Utviklingen av en sentral norsk motstandsledelse var en langvarig og komplisert prosess. Allerede vinteren 1940—41 ble det i Oslo gjort et forsøk på å etablere et slikt lederskap, men forsøket falt i fisk. Deretter grodde gradvis tre sentrale ledergrupper frem 1941—43. Den ène var Kretsen som hadde h.r.justitiarius Paal Berg som midtpunkt og ellers besto av folk fra Høyesterett, sentraladministrasjon, finansliv og den sosialdemokratiske arbeiderbevegelse. Kretsen hadde ansvaret for forbindelsen med regjeringen i London og hadde ellers betydelig generell innflytelse. Den andre var Koordinasjonskomiteen (KK) med representanter for ulike yrker og et landsomfattende tillitsmannsapparat. Kretsen og KK hadde hele tiden et nært samarbeid og utgjorde til sammen en sivil motstandsledelse som utstedte paroler av ulik art. Det var denne ledelsen som utad tok i bruk betegnelsen HL våren 1944. Den tredje gruppen var den militære ledelse som sto i spissen for Milorg eller Hjemmestyrkene, og som sorterte under de militære myndigheter i London.
I løpet av 1943 etablerte den sivile og militære ledelse så mye av en forståelse seg imellom at de samlet sett kan betraktes som en hjemmefrontens ledelse. Først i begynnelsen av 1945 formaliserte imidlertid den sivile og militære ledelse sitt samarbeid da de dannet et eget topporgan med representanter fra ulike grupperinger. Utad overtok det betegnelsen HL.

Litt.: Grimnes, 0.K.: Hjemmefrontens ledelse, 1977.

Se også: «gutta på skauen»;

goldbar.jpg

Gullrush på Børsen

Gullprisen er nær rekordnivåene fra 1980, og gullselskapene rir på bølgen.

Torsdag ble gull for umiddelbar levering handlet for 857,45 dollar per unse i Asia. Onsdag steg gullprisen til nesten ny rekord på 860,10 dollar per unse, skriver TDN Finans.

Høyeste siden 1980
Igår nådde gullprisen 850 dollar per unse for første gang siden 1980, etter at oljen klatret til 100 dollar fatet. Gullprisen steg 32 prosent ifjor, den største oppgangen siden 1979. Også platina-prisene har steget kraftig den seneste tiden.

- Vi har en lang vei å gå i gull og platina. Gull kom sent til festen så se opp, sier sjefen for Blackrock Investment Management, Evy Hambro, til Bloomberg News.

Investorene søker seg til trygge havner som gull blant annet på grunn av uroligheter i etterkant av mordet på Pakistans president Benazir Bhutto. Bråk i Nigeria og Kenya bidrar også.

- Gullprisen kan stige godt over 1000 dollar i år, og på 1200 dollar per unse er ikke umulig, sier Ross Norman i Thebulliondesk.com til Bloomberg News.

Kan stige mer
- Den amerikanske økonomien viser ikke tegn til bedring, og en svekket dollar og høyere oljepris bidrar til inflasjon. Alt dette driver gullprisen opp. En oppgang godt over 90 dollar er meget mulig, heter det i en oppdatering fra China International Futures, ifølge Bloomberg News.

UBS høynet torsdag sitt prisanslag for den nærmeste måneden til 900 dollar per unse, men tror at prisen vil falle til 800 dollar i løpet av tre måneder.

DN - Publisert: 03.01.2008 - 13:15 Oppdatert: 03.01.2008 - 14:39

Rekstens skjulte formue til Norge

Staten kjøper Rekstens aksjer

Opplevelser

Enter supporting content here

Free counter and web stats