Make your own free website on Tripod.com

Ytringsfriheten, TV 2, A-Pressen, LO, AP, Fritt Ord og Jens Chr. Hauges bolsjevikisk nettverk

Per Gammelgård, Tor Hallingstad , Svein Lamark og Per Paust

Home | ECHR | Konsesjonen | Eierskapstilsynet | Herman Berge v. Amelia Riis | Herman Berge v. Rønnov | FinanceCredit | Ytringsfriheten | - Jeg ble lurt av TV 2 | TV2 - Norge i dag

Nestkommanderende hos POT, Per Gammelgård - dommer i Oslo tingrett  - Ingrid Smedsrud

pergammelgaard_scanpix.jpg
PER GAMMELGÅRD.ARKIVBILDE FRA 19/10-94. NTB-FOTO: ALEKSANDER NORDAHL FL.33694 PORTRETT

DOKTYPE: Spørsmål 18

DATO: 1998-04-01

SPØRRER: Halvorsen, Kristin (SV)

KOMITE: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

RETTES TIL: Justisministeren

SVARER: Aure, Aud-Inger (KrF)

Spørsmål nummer 18

       Kristin Halvorsen (SV) : Jeg vil gjerne stille følgende spørsmål til justisministeren:

       « Svein-Erik Lamark har i flere avisintervjuer hevdet at POT planla en offentliggjøring av saken for å påvirke prosessen omkring Danielsen-utvalgets rapport. Til Dagbladet 17. mars 1998 sier Lamark blant annet: « Arne Rustad og Per Gammelgård sa riktignok at strategisk sett hadde de helst sett at offentliggjøringen kom nærmere Danielsen-utvalgets innstilling. »

       Hva er statsrådens kommentar til disse opplysningene? »

       Statsråd Aud-Inger Aure : Svein-Erik Lamark hevder i det nevnte avisintervju med Dagbladet at han har hatt møter med to navngitte tjenestemenn i POT. I denne forbindelse vil jeg vise til en pressemelding som POT sendte ut 17. mars, hvor det heter:

       « Det har aldri funnet sted noe møte eller annen form for samtale mellom Svein Lamark og politiinspektørene Per Gammelgård og Arne Rustad ved Overvåkingssentralen, ut over det faktum at Arne Rustad ved en tidligere enkeltstående anledning har hilst på Lamark. Ved denne anledning ble saken ikke diskutert. »

       Jeg velger å forholde med til dette.

       For øvrig finner jeg grunn til å understreke at POT i de siste måneder har holdt Justisdepartementet løpende orientert om utviklingen, og at beslutningen om tidspunkt for avslutning av saken, utvisning av de russiske diplomatene og offentliggjøring ble truffet av de berørte departementer og ikke av POT. Tidspunktet for overlevering av Danielsen-utvalgets innstilling kan ikke sees å ha hatt innflytelse på de politifaglige råd som ble gitt av POT til justisministeren ved avslutningen av den aktuelle sak. Den informasjon som ble gitt av POT, angikk utelukkende de aktuelle sakene, og jeg kan således forsikre om at det ikke ble gjort forsøk fra POTs side på å påvirke Regjeringens beslutning eller tidspunktet for denne ut fra utenforliggende hensyn.

       Kristin Halvorsen (SV) : Det overrasker meg kanskje noe at justisministeren er så klinkende klar i sin konklusjon om at POT ikke kunne ha noe ønske om eller noen egeninteresse av offentliggjøring av denne saken. Det som har vært historien når det gjelder denne saken, er at Lamark har kommet med mer eller mindre utrolige påstander den ene dagen, så har de vært avkreftet av POTs ledelse samme dag, så er det gått to dager, og så er de bekreftet av POTs ledelse.

       Vi kan stille oss to spørsmål: Enten er POT amatørmessige i sitt forhold til presse og offentliggjøring, eller så er de beregnende ut fra sin egeninteresse. Begge deler er alvorlig for et overvåkingspoliti der folk flest nå har et lite smil om munnen når man snakker om det hemmelige politiet.

       Jeg har lyst til å spørre justisministeren om følgende: Er det slik som Gammelgård sier til avisen Dagsavisen: « Vi ønsker alltid offentliggjøring av slike saker. » Er det også justisministerens ønske at slike saker alltid skal offentliggjøres?

       Statsråd Aud-Inger Aure : Det aner meg at jeg ikke avslører noen stor hemmelighet når jeg sier at jeg syns det er veldig positivt det som Danielsen-utvalget sier i sin innstilling, bl.a om å få større åpenhet i POT. Men jeg må holde fast på det svaret som jeg gav opprinnelig. Det var intet forsøk fra POTs side på å påvirke i noen retning i forhold til Danielsen-utvalgets innstilling. Det er jo helt meningsløst å hevde at det skulle ha noe betydning, for alle som kjenner til saksbehandlingen i den type saker, vet at det betyr ingenting for behandlingen i regjering og storting når innstillingen er lagt fram. Det er under stortingsbehandlingen disse spørsmålene kommer opp, og det er da vi får anledning til å drøfte dem. To-tre uker fra eller til i forhold til framleggelsen av Danielsen-utvalgets innstilling har ikke betydning i den sammenheng.
__________________________________________________________

pergammelgaard_aendenes.jpg

Pressekonferanse angående fengsling av den tidligere terroristen Soraya Ansari. Fra venstre: Marit Bakkevig, Ellen Holager Andenæs (politimester i Oslo), Per Jarle Hellevik og Per Gammelgård (fungerende overvåkningssjef.

___________________________________________________________
 
DAGBLADET

Bombesjokk

Varsomt fjerner politiets bombe-ekspert Odd Tore Mattson en pølseformet, halvkilos dynamittbombe fra bilen til Anne Orderud Paust, som er forsvarsminister Dag Jostein Fjærvolls personlige sekretær. Det tre timer lange dramaet blir etterforsket som et mulig attentatforsøk.

Det ble slått full bombealarm på parkeringsplassen til Forsvarsdepartementet i går ettermiddag.

Forsvarsministerens personlige sekretær, Anne Orderud Paust, kom kjørende til jobben med en halvkilos bombe under bilen.

Sprengstoffet var festet med ståltråd til akslingen, og det var Orderud Paust som selv oppdaget bomben.

Tennmekanismen manglet, og dermed gikk ikke bomben av.

Kilder i politiet antyder at utløseren kan ha ramlet av mens Anne Orderud Paust kjørte.

Også Narve Lid i Sollid Agenturer, som importerer og selger dynamitten, sier det samme:
- Tenningsmekanismen kan lett ha falt ut. Bare en nedoverbakke kan forårsake at mekanismen sklir ut, sier Lid til Dagbladet.

POT bistår
Verken Anne Orderud Paust eller ektemann Per Paust - som besitter sentrale stillinger i henholdsvis Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet - ønsket i går kveld å uttale seg til media.
De har imidlertid ikke bedt om politibeskyttelse.
Tydelig preget av at politiets bombe-eksperter saumfarte bilen deres innenfor sperringen, forlot de parkeringsplassen i Oslo sentrum.
Ekteparet ble i går kveld informert om at det var sprengstoff under bilen. Men hvor lenge bomben har vært festet under bilen, kunne ingen svare på i går kveld.
- Oslo politikammer vil nå sette store ressurser inn for å komme til bunns i denne saken. Vi vet ikke hvem som plasserte bomben der eller når den ble plassert. Vi vet heller ikke noe om motivet, sier vaktleder Terje Faraasen ved kriminalvakta på Oslo politikammer.
Nestkommanderende i Politiets Overvåkingstjeneste (POT), Hans Gammelgård, sier at de også er blitt informert, og at de vil bistå Oslo politikammer i etterforskningen.
Ifølge politiet skal ekteparet Paust stille seg uforstående til at en av dem, eller begge, skulle være potensielle mål for terroranslag.
Dette til tross for at begge er sentrale skikkelser i det politiske Norge.

Spesialteam
Anne Orderud Paust skal ha kjørt alene til jobb i går morges. Hennes ektemann Per Paust foretrekker å sykle til sin arbeidsplass.
Den 45 år gamle personlige sekretæren til Dag Jostein Fjærvoll skal ha oppdaget at noe var løst under bilen underveis.
Til politiet skal hun ha forklart at en «baguettlignende» gjenstand var festet til bilen, en Golf 94-modell.
Etter å ha parkert inne på Forsvarsdepartementets område, kontaktet hun en kollega.
Uvisst av hvilken grunn - kanskje fordi eksperter fra Forsvarsdepartementet ble koblet inn først - ble ikke politiet alarmert før klokken 14.30. En styrke på seks etterforskere var på plass kort etter.
Ved 17-tida ankom et spesialteam ledet av politiførstebetjent Odd Tore Mattson ved Oslo-politiets gruppe for eksplosivt søk og etterforskning (ESSE).
Mattson iførte seg spesialverneutstyr og brukte en drøy halvtime på å saumfare bomben før han rørte den.
Da han fant ut at den manglet tennsats, og dermed tålte forsiktig berøring, bar han «pølsa» fra bilen og over i en egnet beholder.

Store skader
- En slik bombe kan gjøre store skader. Personene inne i bilen ville blitt drept momentant. I tillegg var sprengstoffet i nærheten av bensintanken, noe som ville gitt ekstra effekt. Nærliggende objekter og mennesker ville blitt berørt, sier Narve Lid i Sollid Agenturer.
Kort tid etter at Odd Tore Mattson har funnet ut av bomben mangler tennsats, fjerner en politimann sperringene rundt parkeringsplassen mens han plystrer «Killing me softly».
Klokken 18.20 opplyser pressetalsmann Runar Todok at han har orientert forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll om saken.
Han legger til at Fjærvoll, som har vært innom kontoret mens politiet jobbet i bakgården, har orientert fungerende statsminister Anne Enger Lahnstein.
Så kommer Vikings kranbil og henter den blå Golf'en. Både bilen og sprengstoffet fraktes til Kripos for undersøkelser.

____________________________________________________________
 
Aftenposten
 
Bilbomben kunne eksplodert uten tennsats
 
Bomben under bilen til Forsvarsministerens personlige sekretær, Anne Orderud Paust, kunne eksplodert når som helst, ifølge Forsvaret.

SILJE BERGGRAV
BERIT AALBORG

Politiet gir saken høyeste prioritet, og prøver å finne tekniske spor som kan avsløre hvem som plasserte bomben. Selv om tennsatsen ikke satt på dynamitten, kunne sprengstoffet når som helst ha eksplodert.

- Alt sprengstoff kan gå av med et hardt slag, sier major Stein Gildberg i Forsvarets Overkommando. - Beskrivelsene tyder på at dette var sivilt sprengstoff som har ligget lagret en stund, ettersom det luktet nitroglyserin. Gammelt sprengstoff er mer ustabilt, og sivil dynamitt tåler mindre enn militært. Legger man det på en stein og kliner til med en hammer, kan det eksplodere. Et hardt slag fra en fortauskant eller fartsdump kunne dermed også fått sprengstoffet til å gå av. I så fall ville den halvkilo-tunge dynamitten hatt styrke nok til å sprenge bilen i filler.

Dynamitten var av den tyskproduserte typen Sollex, som skal være et av de vanligste sprengstoffene til sivilt bruk i Norge.

Gildberg mener det ikke er umulig for vanlige folk å få tak i denne dynamittypen.

Kripos bistår
Det var onsdag morgen på vei til jobb at Anne Orderud Paust oppdaget at hun hadde en gjenstand festet under bilen sin. Om kvelden kunne politiet slå fast at sekretæren hadde kjørt på jobb med et halvt kilo sprengstoff under bilen.

Dynamitten var ikke utstyrt med noen tennsats. Politiet undersøker nå om en slik har sittet i og falt ut underveis.

- Vi gir saken meget høy prioritet, sier fungerende kriminalsjef Morten Yggeseth ved Oslo politidistrikt. - Den er for alvorlig til at vi kan gå ut ifra at dette er et påfunn fra en syk person. Det er for tidlig å si om dette er amatørmessig eller profesjonelt utført. Store mannskaper er satt på saken, og i første rekke prøver politiets kriminalteknikere med bistand fra Kripos å finne tekniske spor og fingeravtrykk på sprengstoffet.

Overvåkingen varslet
Politiets overvåkingstjeneste er også koblet inn i saken.

- Vi er varslet og har fått en oversikt over situasjonen, men har ikke foretatt noe herfra ennå, sier Per Gammelgård, nestsjef i Politiets Overvåkingstjeneste (POT). Ifølge Gammelgård ser POT saken an før de foretar seg noe.

- Det er Oslo politikammer som nå står ansvarlig for etterforskningen, men vi gjør løpende en vurdering av situasjonen, sier Gammelgård.

Han vil imidlertid ikke røpe hvilken trusselvurdering POT hittil har gjort. Han vil heller ikke kommentere POTs vurdering av om sprengstoffet var rettet mot Anne Orderud Paust eller hennes mann Per Paust, som jobber i UD.

Hverken Anne Orderud Paust eller ektemann Per Paust - som besitter sentrale stillinger i henholdsvis Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet - ønsket i formiddag å uttale seg til Aftenposten Aften. Ifølge politiet har ekteparet ingen formening om hvem som kan ha plassert sprengstoffet.

Oppdatert 24.05.99 kl. 12:57

 ____________________________________________________________________________

Taushet fra POT om sikkerhetstiltak

Politiets Overvåkingstjeneste (POT) ønsket heller ikke søndag formiddag å svare på spørsmål om det ble satt i verk sikkerhetstiltak etter at Anne Orderud Paust og hennes ektemann Per Paust i januar flyttet tilbake til Norge.

Politiets Overvåkingstjeneste poengterer overfor NTB at Orderud-Paust saken er under etterforskning av Romerike politidistrikt. Så lenge denne etterforskningen pågår, vil ikke POT svare på spørsmål om saken.

Også tidligere forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll (KrF) avslo søndag å svare på spørsmål fra NTB om han og hans medarbeidere i den tidligere politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet merket at det ble iverksatt tiltak fra politiets side for å beskytte Anne Orderud Paust. Orderud Paust vendte i januar i år tilbake til Oslo fra New York, og fortsatte da i jobben som personlig sekretær for forsvarsminsisteren.

Pressetalskvinne Kirsti Skjerven i Forvarsdepartementet sier til NTB at også andre personer i Forsvarsdepartementet ble oppfordret om å vise årvåkenhet når de for eksempel benyttet departementets parkeringsplass. Disse oppfordringene ble gitt etter at det ble funnet dynamitt under Anne Orderud Pausts bil i juli i fjor. Ut over dette sier Skjerven at hun ikke vet om spesielle tiltak ble iverksatt for å beskytte Anne Orderud Paust.

(NTB) Oppdatert 24.05.99 kl. 12:57

_________________________________________________________________

Aftenposten
 
Politiets fire hovedteorier om motivet
 
Oslo-politiet og Politiets Overvåkingstjeneste (POT) arbeider etter fire hovedteorier for å finne ut hvem som står bak det mulig drapsforsøket mot ekteparet Paust.

ARILD JONASSEN
ROBERT GJERDE

Oslo-politiet og overvåkingspolitiet har iverksatt full etterforskning etter at det ble funnet en gassbeholder og bensinsøl utenfor parets leilighet på Skillebekk i Oslo onsdag morgen.

For en snau måned siden ble det funnet sprengstoff under ekteparets bil da den sto parkert utenfor Forsvarsdepartementet. Politiet står helt på bar bakke i bilbombe-saken, men setter nå den episoden i sammenheng med gårsdagens hendelse.

Politiinspektør Gunnar Larsen ved Oslo-politiet presiserer at etterforskningnen er svært bredt anlagt, og at politiet holder alle muligheter åpne.

Fire hovedteorier
Følgende teorier er sentrale i etterforskningen:

 • Privat-teorien: Er ekteparet Orderud Paust og Paust blitt utsatt for en privat og personlig motivert hevnaksjon? Har de noe uoppgjort med andre? Er det noen som av en eller annen grunn misliker begge - eller en av dem - så mye at de vil straffe eller skremme dem?
 • Den politiske teorien: Kan ekteparets relativt sentrale stillinger i henholdsvis Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet ha utløst et attentat, eventuelt fra utlandet?
 • Syk mann-teorien: Kan en mentalt forstyrret person ha fattet interesse for ekteparet etter bombe-saken i sommer?
 • Ekstremist-teorien: Kan ekstremister i Norge ha valgt ut ekteparet Paust for å markere internt i miljøet at de kan og tør gjennomføre aksjoner? Aftenposten får bekreftet av politiet at det er en av teoriene det jobbes med.

  Hverken POT eller Oslo politidistrikt har noen særlig tro på den politiske teorien, men vil ikke utelukke den.

  - Ikke kontroversielle
  Heller ikke NUPI-forsker Tore Bjørgo tror ekteparet kan ha blitt plukket ut som symboler for norske myndigheter.

  - De er ikke kontroversielle og blir vel heller ikke forbundet med kontroversielle saker, sier han til NTB.

  Per Paust (52) og Anne Orderud Paust (46), som har vært gift siden 1992, har begge hatt høyt betrodde stillinger i sine departementer. Hun har vært personlig sekretær til forsvarsministrene Johan Jørgen Holst, Per Ditlev-Simonsen, Jørgen Kosmo og Dag Jostein Fjærvoll.

  Før den tid var hun knyttet til UD, og arbeidet i flere år som sekretær for Norges NATO-ambassadører i Brussel.

  Høyt betrodd
  Per Paust kom fra NORAD til UD i 1974, og fikk ambassaden i Indonesia som sin første utenlandsstasjon. Han har også vært to perioder ved ambassaden i Washington, og hatt en lengre periode i UDs politiske avdeling med øst-vest-spørsmål som arbeidsområde. I offentligheten er han best kjent som UDs pressetalsmann fra 1984 til 1987. I dag er han knyttet til UDs avdeling for sikkerhet og nedrustning.

  - Amatørmessig
  Politiet synes både sprengstoffet under bilen og gassen i gangen bærer preg av amatørers verk, og at det derfor er lite sannsynlig at det dreier seg om politisk begrunnede aksjoner.

  Hvis ekstremist-sporet har noe for seg, kan det kan skyldes rene tilfeldigheter at ekteparet Paust ble plukket ut.

  - Men det kan også bety at man har vært på jakt etter et par som kan knyttes til to "interessante" departementer for å være garantert mediaomtale, sier en sentralt plassert POT-kilde.

  Ekteparet ble i går avhørt i flere timer. De skjønner ikke hvorfor noen ønsker dem vondt. De opplyste at de ikke er blitt truet, får Aftenposten bekreftet fra politiet, som er svært varsomme med å gi informasjoner fra avhøret. Det skal, etter det Aftenposten forstår, heller ikke foreligge opplysninger om at noen mentalt forstyrrede personer skal ha vært ute etter ekteparet.

  Overfalt
  Per Paust ble for et par år siden overfalt av en ukjent person i det han var i ferd med å gå inn i leiligheten sin. Paust har selv gitt uttrykk for at han mener denne episoden ikke hadde noen sammenheng med funnet av sprengstoff under parets bil.

  Intet ved ekteparets økonomiske situasjon tilsier at de skulle ha noe utestående med andre.

  Politiet oppfordrer alle som har opplysninger som kan være interessante om å ta kontakt.

  oppdatert 13. august 1998 kl. 0:00

 • ____________________________________________________________
   
  Nettavisen
   

  Drept av små grønne menn

  Publisert 15.11.2002 kl 12:02
  Rettsapparatet er ferdig med Orderud-saken, men media har mange gode år i vente. Ble de drept av inntrengere fra Mars?

  Fredag kommer det ut (enda) en bok om Orderud-saken, og den bringer mer ved til det underholdnings-bålet denne saken synes å ha blitt. I følge bokens forfattere mener venneforeningens privatetterforsker, Harald Olsen, at Per Paust kan ha blitt drept av al-Qaida, og at de også er involvert i selve trippeldrapet.

  Den offisielle dødsårsaken til Per Paust var riktignok kreft, men al-Qaida lar seg vel ikke stoppe av slikt. Spørsmålet er hvordan al-Qaida fikk tak i revolveren til Lars Grønnerød. Kanskje kan boken til Lars Grønnerød svare på dette (den må jo komme).

  Privatetterforsker Harald Olsen finansieres av venneforeningen til Per og Veronica, og man kan vel si at han har gått tom for hete spor. Derimot er han ikke uten fantasi og oppfinnsomhet. Vi får håpe venneforeningen synes det er verd sparepengene, og at Per Orderud synes det er verd å selge kunsten fra veggene for å holde hunden på sporet.

  Underholdning er det i alle fall, og det har jo også sin pris. Personlig er vi skuffet over at ingen hjemmeindustri har lansert Orderud-sokken for salg, den som kan brukes både inni og utenpå sko.

  – Paust drept av al-Qaida

  Per Paust (født 1944, død 1999) var en norsk diplomat.
  Han var utdannet magister i statsvitenskap, og arbeidet først i NORAD. I 1974 begynte han i utenrikstjenesten.
  Han var pressetalsmann i Utenriksdepartementet fra november 1984 til februar 1988, da han ble utnevnt til ambassaderåd ved ambassaden i Washington. Han var stasjonert i Washington i to omganger. Paust var også stasjonert i Jakarta i tre år. I 1998 var han generalkonsul i New York.
  I tiden før vinter-OL på Lillehammer i 1994 ledet han et prosjekt for profilering av Norge i utlandet i samarbeid med NORTRA og Norges Eksportråd.
  Han døde av kreft i 1999. Paust var gift med Anne Orderud Paust, personlig sekretær for forsvarsministeren. Hun ble drept tre uker etter hans død, i det som ble kjent som Orderudsaken.
  Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Per_Paust»

  pergammelgaard_tingrett.jpg

  Oslo 20051104 Dom avsagt i heroin-rettssak i Oslo tingrett. Her dommer Per Gammelgård i Oslo tingrett fredag, der fire personer ble dømt i norgeshistoriens største heroinsak. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

  ___________________________________________________________
   
  Per Gammelgård
  Kastellbakken 9 D, 1162 Oslo
  926 28 484 
   
  Ingrid Smedsrud
  Kastellbakken 9 D, 1162 Oslo
  22 74 71 13
  Mobiltelefon - 932 03 301 -
  Mobiltelefon - 950 48 242 

  __________________________________________________________

  underdirektør i Justisdepartementet, nå advokat Ingrid Smedsrud

  Navn:      Smedsrud, Ingrid

  Tittel:       Tingrettsdommer

  Domstol:  Nedre Romerike tingrett

  Dommeren har ingen registrerte investeringer.

  Dommeren har ingen registrerte verv i selskap.

  Verv i foreninger:  Foreningsnavn Verdens Barn
  Foretaksnr
  Foreningstype Saksorientert organisasjon
  Type verv Ordinært styremedlem (inkludert varamedlem)
  Valgtidspunkt  04.03.2003
  Varighet
  Godtgjøring Nei
  Opphører/opphørt  10.03.2005
  __________
  Valg til nemnder, råd, utvalg eller liknende.  Navn Skadeselskapenes Garantiordning
  Type Andre typer utvalg/organ
  Siste gang valgt 01.01.1995
  Valgt av Staten
  Varighet
  Godtgjøring Ja
  Opphører/opphørt 
  __________
  Annen virksomhet untatt verv i foreninger,
  selskaper, nemnder, råd, utvalg, og lignende.  

  Type virksomhet Voldgift
  Part 1 BBL Ungdommens selbyggerlag
  Part 2 Inger Steen, Per Frantzen, Marit Holbrook
  Godtgjøring Ja
  Opphører/opphørt 
  __________
  Siste stilling før utnevnelse til dommer.  Stillingsbetegnelse Advokat
  Bedriftsnavn Storebrand ASA
  Foretaksnr 976487478
  Type selskap ASA
  Tid i siste stilling før dommer 12 år
  __________

  _________________________________________________________

  Navn:      Gammelgård, Per

  Tittel:       Tingrettsdommer

  Domstol:  Oslo tingrett

  Dommeren har ingen registrerte investeringer.

  Dommeren har ingen registrerte valg til nemnder, råd, utvalg eller liknende.

  Dommeren har ikke registrert noen andre virksomheter.

  Verv i foreninger:  Foreningsnavn Bekkelaget Sportsklubb
  Foretaksnr
  Foreningstype Idretts- og friluftsorganisasjon
  Type verv Annen type tillitsvalgt enn styre
  Valgtidspunkt 
  Varighet 12 mnd
  Godtgjøring Nei
  Opphører/opphørt 
  __________
  Verv i selskap:
  Selskapsnavn Bråten barnehage, Oslo
  Foretaksnr
  Selskapstype Annet
  Type verv Styreleder
  Valgtidspunkt
  Varighet
  Godtgjøring Nei
  Opphører/opphørt  01.01.2006
  __________
  Siste stilling før utnevnelse til dommer.  Stillingsbetegnelse Politiinspektør
  Bedriftsnavn Overvåkningssentralen
  Foretaksnr 
  Type selskap Staten
  Tid i siste stilling før dommer 7 år
  __________

  Lov og rett-jentene - NETTVERKSNABOLAGET

  Kodenavn Haavmåke

  Dobbeltagent Svein Lamark - Per Gammelgård

  "Visjonsgruppen" - Mektig gutteklubb fra Lier

  Enter supporting content here

  Free counter and web stats